--> Forum   Första sidan   Tillbaka   Nytt inlägg   Information   Vett och etikett   Smiley-mall   Forum i frames   Om e-Travet  


Torvald Palema
skapat av  Lise-Lotte  (83.185.22.229) 2011-01-14 00:40:41 (645,302)

för mig är du årets häst !!!


        -     2018-09-24 21:17:20 (Läst 1 gånger, 0 svar)
      Svar: Torvald Palema  -  Jea   2011-01-15 11:05:49 (Läst 155 gånger, 281 svar)
           Svar: Torvald Palema  -  Micke Blomman   2011-01-18 12:10:47 (Läst 184 gånger, 274 svar)
                Svar: Torvald Palema  -  Haz   2011-01-19 12:36:44 (Läst 188 gånger, 36 svar)
                     Svar: Torvald Palema  -  Micke Blomman   2011-01-20 07:36:12 (Läst 187 gånger, 31 svar)
                          Svar: Torvald Palema  -  Bennoc   2011-01-20 17:05:26 (Läst 147 gånger, 17 svar)
                Svar: Torvald Palema  -  Flashen   2011-01-18 19:38:06 (Läst 182 gånger, 216 svar)
                     Svar: Torvald Palema  -  Marabou River   2011-01-18 23:51:43 (Läst 166 gånger, 22 svar)
                            -     2018-09-26 01:57:09 (Läst 1 gånger, 0 svar)
                            -     2018-09-25 20:08:54 (Läst 1 gånger, 0 svar)
                            -     2018-09-10 15:36:59 (Läst 1 gånger, 0 svar)
                            -     2018-09-03 17:32:49 (Läst 1 gånger, 0 svar)
                            -     2018-09-03 14:20:55 (Läst 2 gånger, 0 svar)
                            -     2018-09-03 06:50:41 (Läst 3 gånger, 0 svar)
                            -     2018-08-23 17:38:44 (Läst 2 gånger, 0 svar)
                     Svar: Torvald Palema  -  cissan   2011-01-18 20:03:04 (Läst 177 gånger, 177 svar)
                          Svar: Torvald Palema  -  Flashen   2011-01-18 20:15:50 (Läst 179 gånger, 163 svar)
                               Svar: Torvald Palema  -  Viroid   2011-01-20 08:49:37 (Läst 168 gånger, 55 svar)
                                    Svar: Torvald Palema  -  Flashen   2011-01-22 14:29:05 (Läst 163 gånger, 44 svar)
                                         Svar: Torvald Palema  -  Viroid   2011-01-22 20:30:15 (Läst 145 gånger, 4 svar)
                                                -     2018-10-03 03:07:48 (Läst 0 gånger, 0 svar)
                                         Svar: Torvald Palema  -  inf   2011-01-22 17:37:23 (Läst 143 gånger, 22 svar)
                                              Svar: Torvald Palema  -  Flashen   2011-01-22 17:47:17 (Läst 150 gånger, 20 svar)
                                                   Svar: Torvald Palema  -  inf   2011-01-22 17:50:13 (Läst 123 gånger, 14 svar)
                                                          -     2018-10-07 12:16:37 (Läst 0 gånger, 0 svar)
                                                          -     2018-08-25 15:24:47 (Läst 2 gånger, 0 svar)
                               Svar: Torvald Palema  -  cissan   2011-01-18 21:33:20 (Läst 179 gånger, 87 svar)
                                      -     2018-09-20 00:36:10 (Läst 1 gånger, 0 svar)
                                      -     2018-09-19 05:02:34 (Läst 1 gånger, 0 svar)
                                      -     2018-09-13 20:53:58 (Läst 2 gånger, 0 svar)
                                    Därför skriver jag på e-travet  -  Holmis   2011-01-18 21:41:23 (Läst 163 gånger, 64 svar)
                                           -     2018-10-05 18:02:15 (Läst 0 gånger, 0 svar)
                                         Därför skriver jag på e-travet  -  cissan   2011-01-18 21:49:51 (Läst 175 gånger, 48 svar)
                                                -     2018-10-09 21:20:50 (Läst 0 gånger, 0 svar)
                                              Därför skriver jag på e-travet  -  Holmis   2011-01-18 22:02:40 (Läst 164 gånger, 38 svar)
                                                     -     2018-09-06 01:40:43 (Läst 5 gånger, 0 svar)
                                                     -     2018-08-28 12:56:57 (Läst 3 gånger, 0 svar)
                                                   Därför skriver jag på e-travet  -  Flashen   2011-01-18 22:51:40 (Läst 168 gånger, 27 svar)
                                                          -     2018-09-26 01:30:58 (Läst 1 gånger, 0 svar)
                                                          -     2018-09-25 16:31:54 (Läst 1 gånger, 0 svar)
                                                          -     2018-09-21 20:19:32 (Läst 1 gånger, 0 svar)
                                                          -     2018-09-03 17:35:16 (Läst 1 gånger, 0 svar)
                                                          -     2018-09-03 14:20:35 (Läst 2 gånger, 1 svar)
                                                               -     2018-10-14 09:11:31 (Läst 0 gånger, 0 svar)
                               Ingen slår Elvis...  -  Holmis   2011-01-18 21:22:21 (Läst 144 gånger, 7 svar)
                                      -     2018-10-13 18:19:15 (Läst 0 gånger, 0 svar)
                Svar: Torvald Palema  -  Bennoc   2011-01-18 15:51:22 (Läst 137 gånger, 10 svar)
                       -     2018-09-13 11:30:22 (Läst 1 gånger, 0 svar)
                     Svar: Torvald Palema  -  Bongo   2011-01-29 00:32:27 (Läst 116 gånger, 8 svar)
           Svar: Torvald Palema  -  Hippo   2011-01-15 15:06:16 (Läst 109 gånger, 2 svar)


Bidra till e-Travet!
OBS! Frivilligt bidrag till e-Travets drift via länk till www.Payson.se. Läs mer HÄR.

Signatur/nick:     Lösenord:       


Svara på inlägget

Observera!
Det är enligt lag förbjudet att lägga ut någon annans namn, adress eller andra personliga uppgifter. Ett taget nickname/signatur kan dock inte härledas till en viss persons riktiga namn.

Det är enligt lag förbjudet att förtala någon eller använda kränkande uttalanden om/till någon.

Då e-Travet inte har, eller har tänkt söka utgivningstillstånd, så finns därmed ej heller enligt lag någon ansvarig utgivare. Det innebär också att e-Travet inte ur den aspekten skyddas av grundlagarna, t ex Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Den som skriver ett inlägg är därför själv ansvarig för innehållet. Dock har e-Travet rättighet att radera inlägg som anses olämpliga.

När det gäller förtal och/eller kränkande uttalanden så gäller det givetvis även offentliga personer. Dock anses inte konstruktiv kritik som har med offentliga personers offentliga yrkesutövande att göra, som kränkande uttalanden. Alltså kan man kommentera och kritisera kuskar och tränare, precis som tidigare.

Om kopierad text från andra hemsidor/tidningar används, glöm ej ange källan. Från upphovsrättslagen 22 §: "Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Lag (1993:1007)." Även för publicerade citat bör källa anges.

Namn:   

Email:   Rubrik:


Inlägg:


Länk:


Namn på länken:


  

Tillbaka    Skriv nytt inlägg

 

© 2002 - - - 2018-10-17 ©
cissan@e-Travet.nu