--> Forum   Första sidan   Tillbaka   Nytt inlägg   Information   Vett och etikett   Smiley-mall   Forum i frames   Om e-Travet  


Inget roligt inlägg
skapat av  JohanM  ( inloggad ) 2012-09-16 23:07:35 (650,152)

Läste precis följande på travpunkten.

http://www.travpunkten.com/forum.message.asp?Id=807339&forum=1

Vet att flera på denna sida liksom jag själv som läst/skrivit i travforum under många år känner till vem det handlar om. :(


        -     2018-01-19 19:12:35 (Läst 8 gånger, 0 svar)
      Svar: Inget roligt inlägg  -  bo no 1   2012-10-06 01:31:39 (Läst 190 gånger, 7 svar)
      Svar: Inget roligt inlägg  -  spaps   2012-09-21 18:02:02 (Läst 222 gånger, 18 svar)
             -     2018-07-25 23:17:27 (Läst 0 gånger, 0 svar)
             -     2018-07-12 05:40:49 (Läst 0 gånger, 0 svar)
             -     2018-06-09 11:54:04 (Läst 1 gånger, 0 svar)
             -     2018-01-10 12:50:26 (Läst 6 gånger, 0 svar)
      Svar: Inget roligt inlägg  -  Marabou River   2012-09-21 12:53:47 (Läst 225 gånger, 12 svar)
             -     2018-08-04 02:04:09 (Läst 0 gånger, 0 svar)
             -     2018-07-18 06:39:48 (Läst 0 gånger, 0 svar)
      Svar: Inget roligt inlägg  -  Holmis   2012-09-21 12:06:40 (Läst 245 gånger, 21 svar)
             -     2018-03-10 12:48:46 (Läst 6 gånger, 0 svar)
             -     2018-01-20 15:30:08 (Läst 12 gånger, 2 svar)
                  -     2018-07-31 06:19:20 (Läst 0 gånger, 0 svar)
                  -     2018-05-08 04:58:14 (Läst 1 gånger, 0 svar)
             -     2018-01-01 15:52:50 (Läst 12 gånger, 2 svar)
                  -     2018-07-19 18:02:51 (Läst 0 gånger, 0 svar)
                  -     2018-07-11 03:50:01 (Läst 1 gånger, 0 svar)
      Svar: Inget roligt inlägg  -  Lise-Lotte   2012-09-17 20:01:49 (Läst 293 gånger, 8 svar)
             -     2018-04-08 01:54:39 (Läst 2 gånger, 0 svar)
      Svar: Inget roligt inlägg  -  Mikael Öberg   2012-09-17 06:00:36 (Läst 621 gånger, 64 svar)
             -     2018-07-20 00:03:27 (Läst 2 gånger, 0 svar)
             -     2018-03-02 18:28:13 (Läst 5 gånger, 0 svar)
             -     2018-01-01 02:35:59 (Läst 23 gånger, 0 svar)
           Svar: Inget roligt inlägg  -  Bennoc   2012-09-17 13:29:52 (Läst 690 gånger, 35 svar)
                  -     2018-01-05 01:46:55 (Läst 8 gånger, 1 svar)
                       -     2018-08-10 01:48:17 (Läst 0 gånger, 0 svar)
                  -     2017-12-21 01:53:31 (Läst 13 gånger, 2 svar)
                       -     2018-07-21 00:12:17 (Läst 0 gånger, 0 svar)
                       -     2018-06-04 19:48:26 (Läst 1 gånger, 0 svar)
                Svar: Inget roligt inlägg  -  Nogger   2012-10-07 17:41:20 (Läst 198 gånger, 19 svar)
                       -     2017-12-18 02:48:44 (Läst 13 gånger, 0 svar)
      Svar: Inget roligt inlägg  -  Smygaren   2012-09-16 23:37:29 (Läst 230 gånger, 3 svar)


Bidra till e-Travet!
OBS! Frivilligt bidrag till e-Travets drift via länk till www.Payson.se. Läs mer HÄR.

Signatur/nick:     Lösenord:       


Svara på inlägget

Observera!
Det är enligt lag förbjudet att lägga ut någon annans namn, adress eller andra personliga uppgifter. Ett taget nickname/signatur kan dock inte härledas till en viss persons riktiga namn.

Det är enligt lag förbjudet att förtala någon eller använda kränkande uttalanden om/till någon.

Då e-Travet inte har, eller har tänkt söka utgivningstillstånd, så finns därmed ej heller enligt lag någon ansvarig utgivare. Det innebär också att e-Travet inte ur den aspekten skyddas av grundlagarna, t ex Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Den som skriver ett inlägg är därför själv ansvarig för innehållet. Dock har e-Travet rättighet att radera inlägg som anses olämpliga.

När det gäller förtal och/eller kränkande uttalanden så gäller det givetvis även offentliga personer. Dock anses inte konstruktiv kritik som har med offentliga personers offentliga yrkesutövande att göra, som kränkande uttalanden. Alltså kan man kommentera och kritisera kuskar och tränare, precis som tidigare.

Om kopierad text från andra hemsidor/tidningar används, glöm ej ange källan. Från upphovsrättslagen 22 §: "Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Lag (1993:1007)." Även för publicerade citat bör källa anges.

Namn:   

Email:   Rubrik:


Inlägg:


Länk:


Namn på länken:


  

Tillbaka    Skriv nytt inlägg

 

© 2002 - - - 2018-08-16 ©
cissan@e-Travet.nu