--> Forum   Första sidan   Tillbaka   Nytt inlägg   Information   Vett och etikett   Smiley-mall   Forum i frames   Om e-Travet  


Nationella insatser
skapat av  Stig Persson  ( inloggad ) 2015-05-06 00:30:24 (221,31)

Staten har, tro det eller ej, majoritet i Atg:s styrelse och tillsätter dess ordförande. Ändå består marknadsmässiga orättvisor på den svenska spelmarknaden, då staten alltjämt tillåter den oreglerade marknaden att förbli oreglerad. Staten nöjer sig heller inte med att ta betalt på spelarnas vinster med 30% - På det som blir kvar av nettoomsättningen får Atg betala35% i skatt - dubbelt så mycket som i våra grannländer.
En sak fick jag lära mig (bittert), det var i en finsk International Business School (skogsindustri) att: "Never kill a cash cow"!        -     2018-01-23 01:01:02 (Läst 10 gånger, 0 svar)
        -     2018-01-23 01:00:55 (Läst 7 gånger, 0 svar)
        -     2018-01-09 11:49:34 (Läst 12 gånger, 0 svar)
        -     2017-12-18 10:44:28 (Läst 15 gånger, 1 svar)
             -     2018-06-15 05:39:45 (Läst 0 gånger, 0 svar)
      Svar: Nationella insatser  -  Marabou River   2015-05-06 17:02:34 (Läst 198 gånger, 15 svar)


Bidra till e-Travet!
OBS! Frivilligt bidrag till e-Travets drift via länk till www.Payson.se. Läs mer HÄR.

Signatur/nick:     Lösenord:       


Svara på inlägget

Observera!
Det är enligt lag förbjudet att lägga ut någon annans namn, adress eller andra personliga uppgifter. Ett taget nickname/signatur kan dock inte härledas till en viss persons riktiga namn.

Det är enligt lag förbjudet att förtala någon eller använda kränkande uttalanden om/till någon.

Då e-Travet inte har, eller har tänkt söka utgivningstillstånd, så finns därmed ej heller enligt lag någon ansvarig utgivare. Det innebär också att e-Travet inte ur den aspekten skyddas av grundlagarna, t ex Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Den som skriver ett inlägg är därför själv ansvarig för innehållet. Dock har e-Travet rättighet att radera inlägg som anses olämpliga.

När det gäller förtal och/eller kränkande uttalanden så gäller det givetvis även offentliga personer. Dock anses inte konstruktiv kritik som har med offentliga personers offentliga yrkesutövande att göra, som kränkande uttalanden. Alltså kan man kommentera och kritisera kuskar och tränare, precis som tidigare.

Om kopierad text från andra hemsidor/tidningar används, glöm ej ange källan. Från upphovsrättslagen 22 §: "Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Lag (1993:1007)." Även för publicerade citat bör källa anges.

Namn:   

Email:   Rubrik:


Inlägg:


Länk:


Namn på länken:


  

Tillbaka    Skriv nytt inlägg

 

© 2002 - - - 2018-08-15 ©
cissan@e-Travet.nu