--> Forum   Första sidan   Tillbaka   Nytt inlägg   Information   Vett och etikett   Smiley-mall   Forum i frames   Om e-Travet  Svar på Varför skriver vi inte? skapat av  Jea  2013-04-24 13:41:05 (223,203)


Svar: Varför skriver vi inte?
skapat av  Pelle Pettersson  ( inloggad ) 2013-04-29 22:13:46 (192,62)

Hallå där Jea

Det är en bra fråga som jag tror har ett enkelt svar.

Det finns ingen skribent som är tillräckligt intresserad av att göra analyser av travloppen. När inläggen till största delen består av e-nkelraderna lockar det inte till djupare analyser eller diskussioner och inte heller till läsning. E-travet är faktiskt ganska tråkig idag. Jag läste just igenom alla inlägg på Forum och V75-Forum som skrivits under 2013. Jag hittade tre inlägg som åtminstone gränsade till travanalys.

Detta är absolut inte menat som någon kritik till cissan som med berömvärd energi håller sidan vid liv.
Men analyser och diskussioner lockar fler läsare som i sin tur ger mer diskussioner. Nu vet jag inte vad cissan har för ambitioner med siten. Men som hon själv skriver så har de flesta ett liv IRL.

Flera av oss minns nog med skräckblandad förtjusning diskussionerna på Fritt Forum. Där var det liv i luckan. Jag tror nog att de skribenterna fortfarande är ihågkomna av många av oss. Jag själv skulle kunna räkna upp 10-20 ”klassiska” namn. En del har blivit livslånga fiender medan andra har blivit goda vänner. Tyvärr gick siten till slut överstyr. Kan det ha varit 2003/2004?

Det skulle vara intressant att ha en diskussion över hur e-travet kan fånga intresset hos fler skribenter. Men det förutsätter naturligtvis att site-ägaren cissan skulle vilja det.

Vänligen Pelle      Svar: Varför skriver vi inte?  -  Marabou River   2013-05-04 10:10:24 (Läst 169 gånger, 15 svar)
      Svar: Varför skriver vi inte?  -  cissan   2013-05-03 22:21:54 (Läst 192 gånger, 41 svar)
           Lite historik....  -  cissan   2013-05-03 23:08:21 (Läst 169 gånger, 4 svar)
                  -     2017-12-28 03:47:50 (Läst 12 gånger, 0 svar)
           Svar: Varför skriver vi inte?  -  Pelle Pettersson   2013-05-03 22:34:44 (Läst 181 gånger, 23 svar)
                Svar: Varför skriver vi inte?  -  cissan   2013-05-03 22:39:13 (Läst 177 gånger, 11 svar)


Bidra till e-Travet!
OBS! Frivilligt bidrag till e-Travets drift via länk till www.Payson.se. Läs mer HÄR.

Signatur/nick:     Lösenord:       


Svara på inlägget

Observera!
Det är enligt lag förbjudet att lägga ut någon annans namn, adress eller andra personliga uppgifter. Ett taget nickname/signatur kan dock inte härledas till en viss persons riktiga namn.

Det är enligt lag förbjudet att förtala någon eller använda kränkande uttalanden om/till någon.

Då e-Travet inte har, eller har tänkt söka utgivningstillstånd, så finns därmed ej heller enligt lag någon ansvarig utgivare. Det innebär också att e-Travet inte ur den aspekten skyddas av grundlagarna, t ex Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Den som skriver ett inlägg är därför själv ansvarig för innehållet. Dock har e-Travet rättighet att radera inlägg som anses olämpliga.

När det gäller förtal och/eller kränkande uttalanden så gäller det givetvis även offentliga personer. Dock anses inte konstruktiv kritik som har med offentliga personers offentliga yrkesutövande att göra, som kränkande uttalanden. Alltså kan man kommentera och kritisera kuskar och tränare, precis som tidigare.

Om kopierad text från andra hemsidor/tidningar används, glöm ej ange källan. Från upphovsrättslagen 22 §: "Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Lag (1993:1007)." Även för publicerade citat bör källa anges.

Namn:   

Email:   Rubrik:


Inlägg:


Länk:


Namn på länken:


  

Tillbaka    Skriv nytt inlägg

 

© 2002 - - - 2018-05-28 ©
cissan@e-Travet.nu