--> Favorit    Spelteori    Tillbaka  

Reducerade system - Krav på "dålig" rank/villkor
skapat av Mikael Öberg (213.114.225.221) 2003-01-19 15:11:55 (Läst 1465 gånger)

För reducerade system kan man generellt säga att krav reducerar bättre än begränsningar, och med kunskap om vad som ofta händer finns det rader att tjäna här.
Ofta är det första man gör med en ram som skall reduceras, det är att ställa villkor på hur många A-hästar som måste vinna. Ofta handlar det om tre-fyra stycken.
Kanske man även kräver vinst för minst en B-häst.
Men därefter slutar oftast de "offensiva" kraven. Man ställer sedan villkor på att max 1, 2 eller 3 st. C-hästar får vinna (beroende på antalet B-hästar).

Det finns skäl till varför man använder "defensiva" krav på C (D)-hästar.
Man vill inte straffa sig själv genom att missa sjuan p.g.a att ranken var väldigt bra, dvs om alla eller nästan alla vinnarna är rankade som A eller B.
Det finns ett sunt tankesätt bakom detta.
Men ser man det hela ur ett mer praktiskt och långsiktigt perspektiv så kan man se möjligheterna genom att även i några lopp kräva en "dålig" rank.
För det första är det något som händer nästan jämt. Hur ofta händer det exempelvis att man rankar sex eller sju vinnare bland de tre högsta i ranken?
Inte speciellt ofta. Och om man nu lyckades med det så är det en rimlig gissning att utdelningen inte blev speciellt hög.
Det hör ju inte heller till vanligheterna att man presterar en låg ranksumma vid höga utdelningar.
Genom att ställa offensiva krav även på C-hästarna reduceras systemkostnaden ganska mycket.
Det måste dock betonas, att krav på minst 2C blir vanskligare om man spelar små system. Låt mig visa fördelen vid större system:

Test I

Storlek: 8836 rader, 15 kuponger.
Insats: 4418 kr + avg. 148,50 kr = 4566,50 kr.
Inom ramen: 73728 rader.
Utvalda: 8836 rader.


Ranking
Avd 1 A:1
Avd 2 A:1 B:2-3
Avd 3 A:1 B:2-3 C:4-5-6
Avd 4 A:1 B:2-3 C:4-5-6-7-8
Avd 5 A:1 B:2-3 C:4-5-6-7-8
Avd 6 A:1 B:2-3 C:4-5-6-7-8
Avd 7 A:1 B:2-3 C:4-5-6-7-8

Antal A-D vinnare
A: 3-4-5-6-7
B: 1-2-3-4-5-6
C: 0-1-2-3-4-5
D: -


Villkor på ABCD, 1 st.

Villkor 1
Avd 1: -
Avd 2: -
Avd 3: -
Avd 4: -
Avd 5: -
Avd 6: A
Avd 7: A
Tillåtna: 1-2


Systemet har inga offensiva villkor på C-hästarna, utan grundkraven är:
1. Minst 3A
2. Minst 1B
3. Minst en rätt A-häst i avdelning 6 eller 7.

Om man nu också lägger till kravet att minst 2 C-hästar skall vinna så sjunker systemkostnaden med 26%! Från 4 418 kr till 3 265 kr.
Har man nu 4 500 kr i spelkassa så får man råd med två extra C-hästar, som dels ökar chanserna att uppfylla villkoret på C-hästarna, men också att klara alla vinnarna inom ramen.
En extra C-häst i avd. 2 och 3 kostar 4 531 kr.
Två extra C-hästar i avd. 3 kostar 4275 kr.

Innan jag går vidare så kan det nämnas, att för de som rankar mycket agressivt (många skrällhästar som A eller B-hästar), så kanske man skall vara försiktig med den här taktiken.

Villkor på startnummer.

Förutom villkor på ABCD skall jag nämna något om andra sätt att reducera på.

1. Kuskar.
Att kräva vinst för en eller flera utvalda kuskar kan reducera mycket bra.
Det går givetvis bra att också sätta begränsningar på hur många segrar utvalda kuskar får ta.

2. Startnummer.
Många spelare använder begränsningar på antalet tillåtna vinnare från bakspår.
I bolaget jag är med i gör vi ofta tvärtom, och kräver istället minst en vinnare från spår 8-15 (inkl spår 8 auto), ibland även minst två.
Man kan även kräva vinst för exempelvis minst en häst från spår 5 eller/och 7.
Egna uppskattningar om vad som är rimligt skall styra valet, inte vad som råkar reducera mycket.

Ganska sällan vinner tre hästar med samma startnummer. Har man inte väldigt många viktiga hästar med ett visst startnummer så kan man begränsa antalet tillåtna vinnare.

3. Relationstal.
Ungefär var 7:e vecka vinner minst två hästar med "blåa" relationstal.
Villkoret 0-1 tillåtna vinnare reducerar oftast fint de andra veckorna.
Har du rankat upp många "blåa" hästar fungerar även 0-2 bra.
Relationstal kanske inte alla här vet vad det är, så kortfattat kan jag beskriva det som så, att hästar rankade 1:a - 4:a för intjänat per start 2002-2003 benämner jag som "röda", 5:a - 8:a blir "svarta" och 9:a - 15:e blir "blåa".
Min statistik visar att blåa hästar inte vinner i samma utsträckning som dom "borde.
Exempelvis har endast 5 av 43 blåa streckfavoriter vunnit, vilket ger en vinstprocent på bara 11,6% mot normala 33,9%.

4. Plushästar.
Hästar streckade på ca: 20% och mer kan man ställa villkor på.
Vinner fler än fem stycken så blir troligtvis utdelningen mycket låg.

Det finns många sätt att använda villkor på startnummer, och jag kan inte nämna alla här. Använd din fantasi! Fundera själv på vad som kan vara intressant.

Hos många spelare är det även populärt att ställa villkor på utdelningsintervall.
Genom att ställa villkor på strecksumma eller streckprodukt så kan man försöka ta bort de rader som anses som ointressanta ur utdelningssynpunkt.
Är det av litet värde att i ett bolag (eller för en enskild spelare) vinna under 10 000 kr så kan man försöka rensa bort dessa rader, och på så sätt lägga pengarna på rader som betalar mer.
Själv har jag spelat så några gånger, men det kändes inte bra.
Varför tacka nej till 3 000 - 10 000 kr? Dessutom är metoden ganska trubbig då flera sjuor på 15 000 - 55 000 kr fastnar i nätet.

I nästa lektion, som troligtvis blir den sista, så skall jag bl.a. ta upp min absoluta favoritteori för reducerade system just nu. Nämligen "slumpreducering"!

Hälsningar
MickeTillbaka

 

© 2002 - - - 2018-04-26 ©
cissan@e-Travet.nu