--> Favorit    Spelteori    Tillbaka  

Reducerade system - block, vad är det?
skapat av Mikael Öberg (213.114.225.134) 2003-01-13 20:20:09 (Läst 2301 gånger)

Innan jag går in på det måste jag avsluta kapitlet om ABCD-hästar.
Vi har kommit fram till D-hästarna. Det finns flera olika sätt att hantera D-hästar.
En del lägger sina spikar och matematiska lopp i den gruppen, andra placerar där alla enligt deras tycke överspelade plushästar (+20%).
Det finns många sätt, men i denna lektion kan vi kalla dom ´de sämsta C-hästarna´.
Har man många C-hästar i systemet kan man spara ytterligare pengar genom att dela upp dom i typ, bättre och sämre C-hästar. Villkoren kan då sättas som C 0-2 och D 0-1.
Hur mycket den sista grupperingen rensar bland raderna beror på flera saker, exempelvis antalet D-hästar, och kanske främst beroende på vilka andra villkor på startnummer som man använder.

Det kan vara en synnerligen god idé, att som sista moment i systemkonstruktionen studera varje villkor bakåt för att se om dom är försvarbara.
Ett skräckexempel om hur det kan gå utan den kontrollen måste jag bara berätta om eftersom det kan var DU nästa gång...
2003-01-04 gick V75 på Eskilstuna. Redan vid skapandet av ABCD-ramen borde jag ha dragit öronen åt mig. Endast fyra hästar var markerade med ett D, och det säger sig självt egentligen att reduceringen blir ganska liten. Efter påfyllnad med andra villkor visade sig att D-hästarna endast minskade systemkostnaden från 512 kr till 502 kr. En ynka tia hade det kostat att göra om dom till C-hästar.
Så hade jag med all säkerhet gjort om jag kollat upp villkorens effekter innan jag lämnade in systemet.
Denna ´lilla´ mis visade sig bli mycket dyrbar, och en sjua som hade givit 2,9 miljoner kronor gick därmed förlorad...
Först gladde jag mig bara åt den vinst jag trots allt fick, men så sakteliga kom ´efterskalvet´ och jag tänkte mycket på detta. Lärdomen blev alltså, att ALLTID studera villkoren innan inlämning!!!
Av förståeliga skäl har D-gruppen förlorat i popularitet hos mig, och jag använder den inte längre, men för skolans skull så måste dom nämnas.
Om inte fler än en av dom vinner vid villkoret 0-1 så har dom faktiskt en funktion i reducerade system, men det ställer lite högre krav på din ABC-rank.
Ju större system och ju fler D-hästar desto större besparing, men som sagt, det kan bli dyrköpta ´besparingar´. ;-)

Block-system.

Block-system, eller block står det i rubriken. Vad är då ett block?
Anta att vi spelar ett system med följande ram:

Avd 1 A:1 B:- C:-
Avd 2 A:1 B:2 C:-
Avd 3 A:1 B:2-3 C:4
Avd 4 A:1 B:2-3 C:4
Avd 5 A:1 B:2-3 C:4-5-6
Avd 6 A:1 B:2-3 C:4-5-6
Avd 7 A:1 B:2-3 C:4-5-6

Antal A-D vinnare
A: 3-4-5-6
B: 1-2-3-4
C: 0-1-2-3


Kraven vi ställer på ranken är minst tre A-hästar (inkl. spiken) och minst en B-häst. Således får högst tre C-hästar vinna.
Systemet säger inte vilka A-hästar som måste vinna, utan grundvillkoret är tre stycken.
Detta system kostar 1504 kr.
Om vi nu vill minska kostnaden för systemet så kan vi kräva att minst en A-häst återfinns i några av oss på förhand valda lopp.
Ett krav på att minst en rätt A-häst skall återfinnas i lopp 5,6 eller 7 minskar kostnaden till 1045 kr, alltså nästan en trededel!

Ett litet exempel med att blockera tre av loppen har nu visats. Ju mindre blocket är, desto större reducering av systemkostnaden, och tvärtom.
Kräver vi i systemexemplet istället att minst en A-häst återfinns i lopp 6 eller 7 så sjunker kostnaden ner till 775 kr.
Den riktiga besparingen sker om man använder minst två block.
Med krav på minst en A-häst i lopp 3,4,5 och minst en A-häst i lopp 6 och 7 så kostar systmet bara 515 kr.

Desto fler block med krav på A-hästar, desto större kostnadsminskning.
Det samma gäller ju snävare block man använder.
Ingenting är dock gratis, utan motprestationen av dig som rankare blir större.
Det är naturligtvis svårare att pricka in 1 av 2 A-hästar än 1 av 3.

Vid blockering av sex lopp med fördelningen 2 lopp + 4 lopp, är den rent matematiska chansen att två av sex rätta A-hästar sitter i vardera blocket 8 av 15.
Med fördelningen 3 lopp + 3 lopp ökar bara chansen en gång (9/15), men kostnaden blir betydligt större.
Blockeringen 2+4 är alltså att föredra ur ett rent ekonomiskt perspektiv.

Är det då bra att använda blockering i sina system?
Jag tycker personligen att det finns stora fördelar. Systemet blir mycket billigare, och dessa pengar kan betala för fler ramhästar, som i sin tur ökar chanserna till sju rätt.
Alternativt minskar kostnaderna så mycket att systemet blir möjligt att lämna in, även med en liten spelkassa.
De ekonomiska fördelarna är i mitt tycke betydligt större än de ökade svårigheterna för dig som rankare.

Vi har fokuserat oss på att reducera systemkostnaderna geom att ställa krav på dina A och B-hästar, och genom att dela in A-hästarna i olika block.
På samma sätt kan man ställa krav på de av dig mindre betrodda hästarna, med avsikt att ytterligare minska systemkostnaden.
Men mer om det i nästa lektion. Den kommer även att behandla andra sätt att reducera än att bara ställa villkor på ABCD.
Väl mött!

Hälsningar
MickeTillbaka

 

© 2002 - - - 2018-04-26 ©
cissan@e-Travet.nu