--> Forum   Första sidan   Tillbaka   Nytt inlägg   Information   Vett och etikett   Smiley-mall   Forum i frames   Om e-Travet  


Där ser man
skapat av  Bennoc  ( inloggad ) 2010-09-02 14:23:20 (580,235)

Politik engagerar mer än trav


        -     2017-12-29 19:51:04 (Läst 1 gånger, 0 svar)
      Svar: Där ser man  -  Mikael Öberg   2010-09-02 18:04:41 (Läst 175 gånger, 209 svar)
           Svar: Där ser man  -  Bennoc   2010-09-02 20:57:14 (Läst 158 gånger, 196 svar)
                  -     2017-12-23 17:17:30 (Läst 1 gånger, 0 svar)
                Svar: Där ser man  -  Mikael Öberg   2010-09-03 12:06:10 (Läst 150 gånger, 176 svar)
                     Svar: Där ser man  -  Bennoc   2010-09-03 20:25:11 (Läst 148 gånger, 173 svar)
                          Svar: Där ser man  -  Mikael Öberg   2010-09-04 07:49:35 (Läst 163 gånger, 165 svar)
                               Svar: Där ser man  -  ExX   2010-09-04 20:50:28 (Läst 166 gånger, 76 svar)
                                    Svar: Där ser man  -  Mikael Öberg   2010-09-06 19:28:15 (Läst 134 gånger, 40 svar)
                                         Svar: Där ser man  -  ExX   2010-09-06 21:06:40 (Läst 152 gånger, 36 svar)
                                              Svar: Där ser man  -  Mikael Öberg   2010-09-06 21:58:41 (Läst 126 gånger, 1 svar)
                                              Svar: Där ser man  -  Bennoc   2010-09-06 21:41:40 (Läst 138 gånger, 13 svar)
                                    Svar: Där ser man  -  Werner   2010-09-04 21:04:40 (Läst 146 gånger, 1 svar)
                                    Svar: Där ser man  -  Werner   2010-09-04 21:04:40 (Läst 130 gånger, 12 svar)
                               Svar: Där ser man  -  Bennoc   2010-09-04 09:43:41 (Läst 130 gånger, 67 svar)
                                    Svar: Där ser man  -  Mikael Öberg   2010-09-04 10:08:39 (Läst 128 gånger, 62 svar)
                                         Svar: Där ser man  -  Bennoc   2010-09-04 12:24:17 (Läst 139 gånger, 51 svar)
                                              Svar: Där ser man  -  Mikael Öberg   2010-09-04 12:30:44 (Läst 127 gånger, 42 svar)
                                                   Svar: Där ser man  -  Bennoc   2010-09-04 13:38:50 (Läst 132 gånger, 27 svar)
                                                        Svar: Där ser man  -  Mikael Öberg   2010-09-04 15:09:10 (Läst 141 gånger, 15 svar)
                               Allarättsgarantin  -  Mikael Öberg   2010-09-04 07:55:02 (Läst 121 gånger, 5 svar)
                Svar: Där ser man  -  Jea   2010-09-02 21:44:20 (Läst 140 gånger, 9 svar)


Bidra till e-Travet!
OBS! Frivilligt bidrag till e-Travets drift via länk till www.Payson.se. Läs mer HÄR.

Signatur/nick:     Lösenord:       


Svara på inlägget

Observera!
Det är enligt lag förbjudet att lägga ut någon annans namn, adress eller andra personliga uppgifter. Ett taget nickname/signatur kan dock inte härledas till en viss persons riktiga namn.

Det är enligt lag förbjudet att förtala någon eller använda kränkande uttalanden om/till någon.

Då e-Travet inte har, eller har tänkt söka utgivningstillstånd, så finns därmed ej heller enligt lag någon ansvarig utgivare. Det innebär också att e-Travet inte ur den aspekten skyddas av grundlagarna, t ex Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Den som skriver ett inlägg är därför själv ansvarig för innehållet. Dock har e-Travet rättighet att radera inlägg som anses olämpliga.

När det gäller förtal och/eller kränkande uttalanden så gäller det givetvis även offentliga personer. Dock anses inte konstruktiv kritik som har med offentliga personers offentliga yrkesutövande att göra, som kränkande uttalanden. Alltså kan man kommentera och kritisera kuskar och tränare, precis som tidigare.

Om kopierad text från andra hemsidor/tidningar används, glöm ej ange källan. Från upphovsrättslagen 22 §: "Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Lag (1993:1007)." Även för publicerade citat bör källa anges.

Namn:   

Email:   Rubrik:


Inlägg:


Länk:


Namn på länken:


  

Tillbaka    Skriv nytt inlägg

 

© 2002 - - - 2018-02-25 ©
cissan@e-Travet.nu