Om e-Travet -->    Allmänt     Bakgrund -->    cissan    e-Travet   


e-Travet

När Guiden beslutade att lägga ner sitt Fritt Forum så blev jag och en del andra besökare "hemlösa". Jag irrade runt på nätets travsidor ett par månader, men hittade väl ingen plats jag kände mig riktigt hemma på. Det var då jag först fick idén till att, med mina nya kunskaper till hjälp, helt enkelt bygga ett eget forum med en Access-databas i grunden. Detta gjordes ganska snart, och i början samarbetade jag med TravBolaget. Forumet låg dock på "min" server och de länkade till forumet. Efter en kort period avslutades samarbetet men forumet levde vidare. Namnlöst och med en ganska krånglig hemsidesadress. Trots detta så ökade antalet besökare och fler och fler travintresserade hittade "mitt" forum. Då bestämde jag mig för att göra något "riktigt" av det hela och utlyste en namntävling, vilket slutligen resulterade i dagens "e-Travet.nu - hemmabanan för alla travintresserade". Domännamnet e-Travet.nu inhandlades och forumet fick en egen plats på internet.

Samtidigt började min utbildning lida mot sitt slut, och en av examensuppgifterna bestod i att bygga en företagshemsida med produktdatabas alternativt en communitysida. Att lägga ner en otrolig massa tid på ett arbete som sedan inte skulle användas är inte riktigt min melodi, så för mig var valet enkelt! En community på e-Travet passade mig perfekt. Nu visste jag i och för sig inte om någon annan än jag själv skulle använda communityn, men e-Travet skulle i alla fall bli något mer än bara ett forum. Behöver jag tillägga att jag även i den här klassen blev kallad travtokig?

Under ett par månader byggdes det friskt då det ju fanns en deadline att hålla. Communityn skulle vara klar i början på maj -03 och följa examensuppgiftens kravspecifikation. Slutligen skulle arbetet redovisas muntligt och i rapportform. Innan dess hade jag otrolig hjälp av e-Travets besökare, som agerade testpiloter på alla nya delar som byggdes. Fel hittades och rättades till allt eftersom de dök upp. Jag fick mitt examensbevis och är nu enligt detta "Webbtekniker".

Tyvärr så tog jag min examen vid en tid då fler och fler IT-inriktade människor miste sina arbeten. Konkurrensen är stenhård och det finns inte många arbeten att söka med inriktning på databashantering och webbteknik. Men jag håller igång mina kunskaper, och till och med bygger på dessa, med hjälp av e-Travet. Dessutom använder jag sajten som referens när jag söker nya arbeten. Efter avslutad utbildning har sidan utökats med flera nya delar. Statistik, baninformation, tävlingar, länksamling med mera. Och mer lär det bli! För det kommer hela tiden upp nya idéer, både hos mig själv och besökarna.

Synpunkter, åsikter och förslag inkommer alltså, till min glädje, hela tiden från besökarna. Är det genomförbart så har jag försökt att följa deras önskemål. Jag har dock hela tiden haft ett grundläggande krav. Det är att ingenting som tillkommer får ta alltför mycket tid i anspråk när det gäller att underhålla sidan. Det kommer säkerligen en dag då jag inte längre har tid att utöka, bygga till och uppdatera e-Travet i den omfattning som jag nu gör. Därför vill jag att allt nytt som eventuellt tillkommer på sidan ska vara självförsörjande i största möjliga mån. Med det menar jag att det ska räcka att t ex mata in information i databasen, som sedan bara ska behöva att justeras och uppdateras vid enstaka tillfällen. Detta sköts relativt enkelt då jag har byggt upp ett webbgränssnitt med en administrationsdel. Största delen av e-Travet kan alltså uppdateras utan att jag behöver gå in i koden och ändra.

Största arbetet som lagts ner på e-Travet efter att community-delen utvecklades är en uppgradering av databasen. Eller rättare sagt, från att e-Travet hämtat sitt innehåll från fyra olika Access-databaser, så har sidan nu en enda SQL-databas att arbeta mot. Det hade jag länge funderat över, men samtidigt skjutit på, då sidan växt så stor att jag inte riktigt kände att jag hade orken att gå igenom all kod igen. Och med mindre tid för utveckling av e-Travet i framtiden, så skulle det kanske aldrig bli av? Men till sist tog jag tag i det hela, för att ju mer sajten byggdes på, desto tyngre skulle arbetet bli att uppgradera.

Tanken med uppgradering av databasen var att e-Travet inte skulle bli seg vid eventuellt hårdare belastning. Dessutom skulle sidan bli snabbare ur användarsynpunkt, oavsett antal besökare. En Access-databas orkar inte med så många samtidiga användare, även om jag förvånat sett på när sidan haft uppåt hundra besökare inne samtidigt utan att ha kraschat. Nu är dock e-Travet även snällare mot webbhotellet den ligger på, då den nya databasen vid flitig användning inte tar lika mycket av serverns kraft och prestanda.

Det känns skönt att veta att även om jag inte i framtiden kommer att lägga ner så mycket arbete på e-Travet, så kan sidan ändå finnas kvar tack vare alla trevliga besökare. Så avslutningsvis skänker jag en tacksamhetens tanke och riktar ett stort tack till alla er som håller e-Travet vid liv! Det är enbart på grund av er som sidan finns, nu och i framtiden. Utan besökare - ingen sajt!

/cissan

Tillbaka

 

© 2002 - - - 2024-06-15 ©
cissan@e-Travet.nu